fbpx
 

CVSA Norge

Hva er CVS?

Cyclic vomiting syndrome (CVS), eller sykliske brekninger som det heter på norsk, er en kronisk funksjonell sykdom uten kjent årsak. CVS fører til anfall, eller episoder, av intens kvalme og oppkast og noen får også magesmerter, hodepine eller migrene og utmattelse uten at det er noen tydelig årsak til dette. 

les mer

Trygd og velferdsytelser

NAV har ulike ordninger i forbindelse med sykdom. Dette gjelder blant annet pengeytelser etter Folketrygdloven og Lov om sosiale tjenester i NAV. I tillegg forvalter

Read More »

Rett til helsehjelp

Pasientrettighetsloven har som formål å bidra til  å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet. Loven gir pasienter betydelige rettigheter både når det

Read More »
Jeg er din kontaktperson
Nina Hellebakken Hagen
Brukernavn på forumet: Nina_Norway

Notice

This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to it's functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. If you want to know more or withdraw to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy.

Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close