Cyclic Vomiting Syndrome Association Nordic

CVSA Sverige


Therese Johansson
Therese Johansson
Jag är din kontaktperson

Deputy-leader, Secretary and Swedish contact person

Therese is from Sweden and she has a child with CVS plus. If you would like to contact her, you can write her in Swedish, Norwegian, Danish and English. She will reply in Swedish or English.

Brukernamn på forumet: - Therese_Sweden
SKICKA MIG ETT MEDDELANDE

NYTTIGA LÄNKAR

No post found

Vad är cvs?

Vad är cvs?

Cyclic Vomiting Syndrome (CVS) eller cykliska kräkningar som det kallas på svenska, är en kronisk funktionell sjukdom utan känd orsak,

Vad är cvs?

Cyclic Vomiting Syndrome (CVS) eller cykliska kräkningar som det kallas på svenska, är en kronisk funktionell sjukdom utan känd orsak, orsakad av återkommande attacker av intensivt illamående, kräkningar och ibland buksmärtor, huvudvärk eller migrän och utmattning, utan uppenbar orsak. Cirka 25% av patienterna har även neuromuskulära sjukdomar (CVS plus). Det har länge ansetts att CVS…