Har du lyst på et nytt, rimlig, mobilabbonnement, hvor dere også støtter CVSA Nordic med 20 kr pr mnd?

Har du lyst på et nytt, rimlig, mobilabbonnement, hvor dere også støtter CVSA Nordic med 20 kr pr mnd?

YouTeam har lansert et nytt mobilabbonement som heter givver. Dette er et mobilabbonnement med “grasrotandel” – dvs at 20 kr av din faktura går til den organisasjonen du velger å støtte. CVSA Nordic er en av disse organisasjonene du kan velge

YouTeam sitt givver abbonement har gode priser sammenliknet med andre aktører i det norske mobilmarkedet.

(prisene er hentet 11 september 2018)


 CVSA Nordic er en 100% ideell organisasjon, og samtlige som jobber der jobber helt gratis. Samtlige som jobber der er også enten 100% ufør på grunn av CVS og andre sykdommer, eller har barn med CVS, og har store utgifter med dette. Det er derfor helt nødvendig at vi klarer å få nok inntekter til organsisasjonen sånn at vi kan yte en service også i fremtiden, uten at vi er avhengig av at vi som driver den skal måtte betale dette av egen lomme.
 
Medlemsavgifter og donasjoner er vår eneste inntektskilde. CVS er en sjelden sykdom, noe som bl.a fører til at det ikke er en stor medlemsmasse, og vi er nødt til å samarbeide på tvers av landegrensene. Dette betyr bl.a ikke kan søke støtte gjennom Norsk tippings grasrotandel, eller offisielle stønader som ofte krever enten kun lokal aktivitet, eller over 250 medlemmer. Vi fyller ingen av de kriteriene.
 
Foreløpig er det kun youteam sitt givver-abbonementet vi har funnet der vi kan få inntekt gjennom utenome direkte donasjoner eller medlemsavgifter.
 
https://youteam.no/givver/
Velg CVSA Nordic som din organisasjon
Please follow and like us: