SYKLINEN OKSENNUSOIREYHTYMÄ

Hope starts here

SYKLINEN OKSENNUS-OIREYHTYMÄ

Syklinen oksennusoireyhtymä (cyclic vomiting syndrome) on krooninen toiminallinen oireyhtymä, jonka alkusyytä ei tiedetä. Sairauden ominaispiirteisiin kuuluu usein ilman syytä toistuvat kohtaukset, sisältäen voimakasta pahoinvointia, oksentamista, sekä osassa tapauksista vatsa ja/tai päämigreenejä. Usein myös yleisvointi laskee voimakkaasti. Noin 25 %:lla potilaista esiintyy komorbiditeettinä jonkin neurologisen lihassairauden ilmenemismuoto. Tätä kutsutaan nimellä CVS +. Syklisen oksennusoireyhtymän luultiin kauan olevan vain lasten sairaus. Nykyään myös aikuisten tiedetään kärsivän tästä sairaudesta. CVS voi ulottua lapsuudesta aikuisuuteen, tai sairaus voi alkaa vasta aikuisiällä.

Oksentamista esiintyy tiheään tahtiin tuntien, päivien, tai jopa viikkojen ajan.Oksennuskohtauksia voi tulla noin 1-70 per vuosi, keskiarvon ollessa
12. Potilas on yleensä oireeton kohtausten välissä, ja kohtauksilla on selkeä on/off -kaava. Noin puolella kaikista potilaista kohtaukset muistuttavat toisiaan, niillä ollessa selkeä kaavamainen luonne. Toistuvat kohtaukset ovat usein samankaltaisia, ja potilas on oireeton kohtausten välillä.

CVS-potilaiden lähisuvusta löytyy usein migreeniä ja/tai matkapahoinvointia. CVS-tapauksia esiintyy myös ilman suvun migreenihistoriaa.

CVS-kohtauksella on neljä
vaihetta

 1. Kohtausten välinen aika, jolloin potilas on pääasiassa oireeton.
 2. Oireet alkavat. Potilas havaitsee ja kokee alkavia oireita kohtauksesta.
 3. Varsinainen kohtaus/oksentaminen. Potilas kärsii voimakkaasta jatkuvasta pahoinvoinnista, oksentamisesta sekä muista oireista.
 4. Toipumisvaihe. Pahoinvointi ja oksentaminen hellittävät, potilas pystyy nauttimaan ravintoa suun kautta, yleisvointi kohenee.

CVS kohtauksen oireita

 • Voimakas ja jatkuva pahoinvointi
 • Toistuva oksentaminen, noin 5-6 kertaa tunnissa tai enemmän
 • Usein todella voimakas “yökkiminen”, myös tyhjällä vatsalla
 • Kalpeus
 • Kohonnut ruumiinlämpö
 • Päänsärky
 • Vatsakipu
 • Ripuli
 • Letargia
 • Huimaus
 • Normaalista poikkeava käyttäytyminen
 • Jatkuva jano
 • Nestehukka
 • Verioksennus
 • Heikotus
 • Näköongelmat
 • Uupumus
 • Kuumien suihkujen/kylvyn tarve.

Laukaisevat tekijät

CVS-kohtaukselle ei monessa tapauksessa löydy tiettyä laukaisevaa tekijää, mutta niitäkin on. Fyysinen rasitus on yksi yleisimmistä. Virustartunta (flunssa), kipua aiheuttavat vammat, syömättömyys sekä unen puute saattavat aiheuttaa kohtauksen.

Hieman harvinaisempia tekijöitä ovat anestesia, kylmät lämpötilat sekä ruokayliherkkyydet. Joillekin kohtauksen voivat laukaista myös innostuminen tai emotionaalinen stressi. Myös negatiivinen stressi, kuten kohtauksen pelko, ahdistuneisuus ja paniikkihäiriö, perheongelmat jne voivat aiheuttaa kohtauksen synnyn. Hyvin usein tiettyä laukaisevaa tekijää ei kuitenkaan löydy.

Diagnoosi

Syklinen oksennusoireyhtymä diagnosoidaan sulkemalla pois muut samankaltaisia oireita aiheuttavat sairaudet, sekä kiinnittämällä huomiota potilaan oireisiin ja niiden esiintyvyyteen. Yhtenä erotusdiagnostisena piirteenä voidaan pitää oksennuskertojen määrää per tunti. CVS:ssä sen ollessa keskimäärin 5-6 kertaa.

Hoito

Syklisen oksennusoireyhtymän hoito voi olla haastavaa, sillä siihen ei ole olemassa yhtä hoitokeinoa, joka sopii kaikille. Hoito on usein empiiristä ja perustuu kokeiluihin, kunnes sopiva yksilöllinen hoito löydetään. Kohtauksen aikana on hyvä olla pimeä sekä hiljainen ympäristö. Suonensisäinen nesteytys voi olla myös tarpeen, mikäli potilas kärsii nestehukasta. Tämä on syytä tehdä ajoissa, ja potilaan tilaa tulee valvoa. Potilas saattaa myös hyötyä pahoinvointi- tai muusta lääkityksestä. Universaalia hoitosuositusta ei ole, mutta toimiva yksilöllinen hoitosuunnitelma on mahdollista löytää. Erilaisia hoitoja kohtauksiin on kokeiltu vähentäen kohtausten tiheyttä, kestoa tai voimakkuutta. Sama lääke ei välttämättä toimi kaikille. Usein lääkkeen toimivuus on likimääräistä perustuen potilaan, vanhemman tai lääkärin kokemuksiin.

CVS:n neljän eri vaiheen tunnistaminen tarjoaa viitekehyksen diagnoosia ja hoitoa ajatellen.

Joka vaiheessa on hoidollisia tavoitteita.

 1. Kohtausten välinen aika on tarkoitettu CVS-kohtausten estämiseen
 2. Oireiden alkaessa tavoitteena on estää oksentamisen alkaminen
 3. Kohtauksen aikana tavoite on saada pahoinvointi ja oksentaminen loppumaan, tai jos tämä ei onnistu, rauhoittaa potilas lääkkein, kunnes kohtaus menee ohi. Syvä uni saa usein oksentamisen loppumaan, samalla potilaan ollessa tiedoton kohtauksen kurjuudesta.
 4. Toipumisvaiheessa tavoitteena on, että potilas pystyy ottamaan ravintoa suun kautta pahoinvoinnin ja oksentamisen palaamatta.